دسته بندی محصولات

عنوانقیمتعملیات
سلفون براق یکرو تومان۳۶٬۰۰۰
سلفون براق دو رو تومان۴۵٬۰۰۰
سلفون مات یکرو تومان۳۶٬۰۰۰
سلفون مات دورو تومان۴۵٬۰۰۰
سلفون براق دورگرد دورو 6×9 تومان۸۵٬۰۰۰
سلفون مات دورگرد دورو 6×9 تومان۸۵٬۰۰۰
لمینت براق دورو تومان۲۰۰٬۰۰۰
لمینت مات دورو تومان۳۰۰٬۰۰۰
لمینت براق موج تومان۲۱۰٬۰۰۰
لمینت براق مربع تومان۱۴۵٬۰۰۰
لمینت مات مربع تومان۲۰۰٬۰۰۰
لمینت برجسته تومان۱۴۸٬۰۰۰
لمینت برجسته مربع تومان۱۰۰٬۰۰۰
برچسب سلفون براق تومان۶۰٬۰۰۰
کتان آلمان یکرو تومان۶۸٬۰۰۰
کتاب آلمان دورو تومان۷۲٬۰۰۰
سلفون مات دورگرد دورو 6 ساعته تومان۱۲۰٬۰۰۰
لمینت برجسته طلاکوب تومان۲۵۰٬۰۰۰
تست تومان۱۰۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت گلاسه 135 گرمی تومان۰
تراکت تحریر 80 گرمی تومان۰
عنوانقیمتعملیات
تراکت A6 تحریر 5000 تایی یکرو تومان۱۰۰٬۰۰۰
تراکت A6 تحریر 5000 تایی دورو تومان۱۲۰٬۰۰۰
تراکت A6 گلاسه 2000 تایی دورو تومان۱۰۰٬۰۰۰
تراکت A6 گلاسه 5000 تایی دورو تومان۱۸۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
سربرگ تحریر 100 گرمی تومان۰
سربرگ تحریر 80 گرمی تومان۰
سربرگ کتان 120 گرمی تومان۰
عنوانقیمتعملیات
ست اداری 1 (تحریر 80 گرم) تومان۶۵۰٬۰۰۰
ست اداری 2 (تحریر 80 گرم) تومان۷۰۰٬۰۰۰
ست اداری 3 (تحریر 80 گرم) تومان۶۸۰٬۰۰۰
ست اداری 4 (تحریر 100 گرم) تومان۸۵۰٬۰۰۰
عنوانقیمتعملیات
جعبه سیب زمینی تومان۲٬۰۰۰٬۰۰۰
جعبه همبرگر تومان۲٬۷۰۰٬۰۰۰
جعبه ساندویچ تومان۳٬۰۰۰٬۰۰۰
جعبه سوخاری تومان۳٬۷۰۰٬۰۰۰