سربرگ کتان 120 گرمی

سربرگ با جنس کتان 120 گرم که ضخیم تر از سربرگ های معمولی و دارای بافت می باشد . 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: سری
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۰