ست اداری 2 (تحریر 80 گرم)

شامل : 

2000 عدد سربرگ A4

1000 عدد پاکت نامه

1000 عدد سربرگ A5

2000 عدد یادداشت

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: سری
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۷۰۰٬۰۰۰