ست اداری 3 (تحریر 80 گرم)

شامل : 

1000 عدد سربرگ A4

1000 عدد پاکت نامه

1000 عدد پاکت A4

 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: سری
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۶۸۰٬۰۰۰