فاکتور A4 دو برگی با چاپ مشکی

برگ اول تحریر 80 گرم

برگ دوم الوان 60 گرم

چاپ : تک رنگ مشکی

صحافی : شماره ، پرفراژ ، منگنه 

 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: هزارتایی
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۲۲۰٬۰۰۰