فاکتور A5 دو برگی کاربن لس با چاپ مشکی

ورق کارن دار (کاربن لس)

چاپ : تک رنگ مشکی

صحافی : شماره ، پرفراژ ، منگنه 

 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: هزارتایی
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۱۵۰٬۰۰۰