فاکتور A5 دو برگی با چاپ افست چهار رنگ

برگ اول تحریر 80 گرم

برگ دوم تحریر 80  گرم

چاپ : افست چهار رنگ 

صحافی : شماره ، پرفراژ ، منگنه 

 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: هزارتایی
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۱۶۰٬۰۰۰