فاکتور A4 رسمی سه برگی

ورقه کاربن دار (کاربن لس)

چاپ : افست رنگ به دلخواه ( تک رنگ یا چهار رنگ)

صحافی : شماره ، سرچسب

طراحی رایگان 

فایل های مورد نیاز

قیمت واحد:
تعداد: هزارتایی
زمان تقریبی تحویل: روز کاری
قیمت کل: تومان۳۵۰٬۰۰۰